Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mária alakja Michelangelo emlékeiben

 

 Nem portrét akart, az anyaság belső lényegét akarta...csak azt tudta, hogy valami nagyon eleven és új lesz...

Irving Stone   Michelangelo  

 

michelangelo-lepcsosmadonna.jpg….amennyire a képeket emlékezetében felidézhette, mind úgy ábrázolta a jelenetet, hogy Máriát váratlanul éri az üzenet és nincs más választása. De hát – lehetséges ez? Lehet az, hogy a fontos feladatot , a legfontosabbat, amit Mózes óta halandó ember kapott – egyszerűen kiszabták az Istenanyára, tudta és beleegyezése nélkül? Bizonyos, hogy őt szerette a legjobban az Isten a földi asszonyok közül, és azért választotta. Akkor meg bele kellett hogy avassa tervébe! Tudatnia kellett vele mindent, ami a fiúra vár – a betlehemi jászoltól egészen a Golgotáig. És a bölcs és könyörületes Atya bizonyosan módot adott neki arra is, hogy a fájdalmas kitüntetést elutasítsa.

Ha pedig Mária szabadon választhat – mikor, melyik pillanatban dönt?Mikor az angyal megjelenik előtte? Vagy amikor fiát megszülte? Talán valamivel később, gyermeke szoptatása közben döbbent rá a teljes igazságra, amit addig csak érzett, sejtett? Ha vállalta, akkor a döntő pillanattól fogva cipelnie kellett a szőrnyű terhet egészen fia kereszthaláláig. És vállalhatta, tudva , a fia kínhalálát? Vagy megtagadhatta Isten kérését, ha az őhozzá fordult segítségért? Soha még földi asszony ilyen gyötrelmes válaszúton nem állt…

Ezt fogja megfaragni! Azt a pillanatot jeleníti meg, amikor a gyermekét szoptató Mária, aki immár tisztán lát mindent,- megérti, hogy döntenie kell a maga és fia sorsáról, az egész világ sorsáról…

Mária lesz a kompozíció középpontja, az ő alakja uralkodik az egész márványon. Rendkívüli alak lesz – olyan asszony,aki nemcsak szabadon választ, de megvan hozzá a lelki és szellemi ereje,hogy tudva vállalhassa sorsát. A gyermek másodrangú – fontos hogy ott van, hogy él, de a figyelmet nem vonhatja el a nőalakról.

Anyja ölében fekszik, arcát az anyai mellbe fúrva,de a nézőnek háttal. Igy a maga természetes gyermeki helyzetében marad……

És ha így ábrázolja a gyermeket,azt is kifejezi, hogy Máriának miért most, ebben a pillanatban kell döntenie.

…Jézus drámája majd csak harminc év múlva kezdődik, ez most az anya nagy órája, az anya képe.

                                                                       *******************************

 

 

 

michelangelo_pieta.jpg

 

…de hiába lapozta fel a különböző ide vonatkozó helyeket, olyan jelenetet nem talált, amikor Mária csak egy pillanatig is  egyedül van a kiszenvedett Jézussal….az anya életének ezt a legjelentősebb pillanatát a kesergő nézők maguknak ragadják el.
 
 Az ő  Pietája más lesz.
Máriának egyedül kell lennie a fiával. Olyan mélységesen egyedül, mintha az egész mindenségben csak ők ketten volnának.
Úgy akarta megteremteni Pietáját, hogy a keresztlevétel bibliai tanui helyett azok éljék át Mária fájdalmát, akik a szobrot nézik majd a kápolnában. Két ember lesz a szobron. Isten két választottja.
Mária nagyon közel volt a szivéhez, hiszen mikor a Madonnát faragta,hosszú hónapokig minden gondolata körülötte forgott.
Az a sorsa elé induló Mária volt, most a szenvedő anyát látta, aki halott fiát tartja ölében.
…a köpeny úgy árad el a Madonna térdein, hogy ölét kiszélesítse. Így a törékeny nőalak megbírja a keresztben fekvő férfitest súlyát…a drapéria is élő lesz, mint maga a test.

                                                                        *********************************

A kövön ülő Madonna  egész testével kiemelkedett, a kis Jézus az anyja ölében fekvő könyvre támaszkodik, János Mária válla mögött, félig eltűnt a kőben.

Tökéletesen fényesre csak Mária arcát csiszolta...Úgy érezte ez a legérettebb Madonnája, erősebb alkotás, mint a többi.

tondo-michelangelo.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************************************

**********************

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.