Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


    

 

 " Az ember által elkészített figyelemből formált kehely befogadja a kegyelemből érkező kinyilatkoztatást. Amilyen mértékű a mi mozdulatunk, oly mértékű  a teremtő aktivitásunkat kísérő Kegyelem : oly mértékben kap új életet, mi bennünk halott.  "   

 

      G. Kühlewind          

       " A szeretetben meg kell lennie az erőnek, hogy önnön bizonyosságát megtalálja. Attól kezdve már nemcsak vonzódik: maga is vonzani kezd

  Hermann Hesse

 

"Minden születésben van valami a betlehemi történésből. A gyermek a magasabb lényekkel egyetértésben a tiszta emberi szeretet szféráján áthaladva kapott benyomás hatására elhatározza, hogy ránk bízza magát." 

   Henning  Köhler         

 

cimlap2kez.jpg      

 

A gyermekkor védelemre, megmentésre vár. Köztük élek, velük tapasztalom ezt a sürgetést.  Próbálkozom. Van  hogy csüggedek, de azért  lelkesen keresem a tiszta megoldásokat. A 38 éves óvónői életútból 28 évbe belefénylett a waldorf pedagógia igazsága . Nagy nagy szerencsémre!   Waldorf óvónő vagyok . Kicsi faluban, nehéz sorsokkal összefűzve. Sokat tanultam Tőlük - a gyermekektől. Az Ő tiszteletükre kezdem elkészíteni ezt a helyet. Köszönöm minden kisgyermeknek, akinek óvónője lehettem, és a saját két gyermekemnek, akik már felnőttek.   

 

                                                 fotom.jpg                                                                    Molnár Nóra  

 

 

A nevelőknek (nevelőművész, tanítóművész R.Steiner szavaival) az a felelősségteljes szerepe, hogy a gyermeket, az anya (szülők) egyre növekvő távollétében, továbbra is az anyai minőséggel táplálják és kiegészítsék őt a gyermek egyéb szükségleteiben, vezessék őt a világnak azon területeire, ahol az anyának nem elegendő a képessége, tudása, és segítsék a gyermeket az útján                                                                                                                                                                                                                     

 

**********************
Vizy Miklós könyve - egy waldorf tanár magáról, a Waldorf iskoláról

http://brosura.hu/waldorf-godollo/diohejban/#6/z

Hiánypótló munkát vesz a kezébe az Olvasó, amikor Vizy Miklós Dióhéjban c. írását kezdi el olvasni. Sok mű, leírás próbálta már – magyar nyelven is – összefoglalni, mi is tulajdonképp a Waldorf, de számomra egyik sem jeleníti ezt meg úgy, hogy közben érezhető legyen: hangulatban, érzésben mit él meg az, aki egy élő Waldorf közösséghez tartozik. Pedig ez is nagyon fontos, hiszen a jó, az igaz és a szép átélése lélekben összeköt, táplál, erőt ad a nehézségek idején, felemel és időről időre ünnepi magasságokban újít meg. Különösképp ajánlom e művet tehát azoknak, akik még csak most ismerkednek a Waldorf-gondolattal.

Miklóssal – akinek lényében mindig ifjúi frissességet és nyitottságot tapasztaltam – hosszú éveken át volt szerencsém együtt dolgozni, s most örömmel láthatom írott formában (talán kimondható) egy életút gyümölcsét. Munkája szép keresztmetszetet nyújt egy-egy tanévről, az egymásra következő évfolyamokról, és egy nyolc éven át tartó periódusról is, jól ráérezve, hogyan lehet néhány, az egyes tanévekből kiemelkedő mozzanatot vagy tantervi elemet jellemezve közel hozni egymáshoz pedagógiát, életet és embert. Mindeközben rápillanthatunk egy emberi életút ösvényeire, egy család életére, és egy osztálytanító megéléseibe, sőt: szép példáját láthatjuk annak, hogy ha az ember arra nyitott, akkor – ahogyan Rudolf Steiner is fogalmazott –, az életben mindenből és mindentől tanulni lehet; még a tyúkoktól is. Miklós írását áthatja a szeretet az élet, a szellemiség, a pedagógia és az ember iránt, s ebből az Olvasó is meríthet: erőt, bensőséges érzéseket, világszemléletet, lelkesedést, ösztönzést. Én is így voltam vele…

Türkössy Szilárd

 

*************************

 

Gyöngyöt az Embernek


valami érzést
gyönyörűt, szépet
valami hangot
valami képet
napfény ecsetje
napsugár húrja
valami újat
valamit újra
valami ősit
valami égit
valami hősit
valami régit
valami földit
valami gyarlót
fagyöngyöt vágó
holdsugár-sarlót

szent dal csengését
majd a szent csendet
káoszban fogant
újjászült rendet
játékot, harcot
s a végén békét
tó mélyén alvó
tündérek képét
lelkek sebére
hófehér tépést
tenni az Isten
felé pár lépést
átlépni közben
árkot, göröngyöt
és az Embernek
szórni a gyöngyöt

 

http://www.youtube.com/watch?v=4OUn_dIq-40

 

 

tunderhold.jpg

 

 

 A hernyó súlyos válságba kerül, ha az előtte álló bebábozódást a hernyó tudatával szemléli. Fél, hogy lepkeként majd repülnie kell, és lezuhanhat. A pillangó azonban mindebből már semmit sem tud-, és boldogan elrepül. Így keletkezik a krízis abból, ha már messzebb akarok lenni annál, ahol éppen vagyok. Ha már hernyóként repülni próbálok-, leesem. Ám nem lehetek lepke hernyóállapot nélkül.
Kurt Tepperwein

****************************************************

 

piros-kek.jpg

A piros-kék színpár kozmikus őspolaritásként van jelen körülóttünk a reggeli és az alkonyi vörösben, a felkelő és a lebukó Nap pirosában, illetve a kék égboltban. Az emberben ez az ellentétpár  a piros, oxigénben gazdag és felfrissült, valamint a kék , széndioxidban gazdag, elhasználódott vérben  van meg egyfolytában, illetve akkor, amikor melegben kipirosodunk , vagy hidegben elsápadunk , elkékülünk. De ez az őspolaritás jelen van olyan lelki állapotokban is, mint például az aktivitás és lelkesedés, visszafogottság és befelé fordulás, vagy akár az akarat erő és gondolati erő esetében is.

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=oeTyZPxlwMA&feature=related

Évszázadokon át gyógyításra és érzelmeink fokozására használták a zenét. Egy görög monda szerint Aszklépiosz egy beteg embert fektetett az amfiteátrum közepére és speciális hangok segítségével próbálta meggyógyítani. Jóval később új antik kórusművek és bennük új hangszerek jelentek meg , ezeket hívjuk ma eredendő klasszikus zenének, ami... az élőszórakoztatás szintjére lépett, és azóta is élvezzük e remekművek felemelő hatását.

Az i. e. 6. században Püthagorasz hárfajátékkal pihentette diákjait, melynek segítségével mintegy kitisztította gondolataikat. Mindezek mellett, kimutatta, hogy a zene matematikailag is követhető hangfrekvenciák harmóniáját rejti magába. Írásai utalnak rá, hogy tanulmányozta a hangok „működését”, a zene hatását.

A klasszikus zene oldja a stresszt, a depressziót, a szorongást. Segíti az összpontosítást, a tanulást, fejleszti az emlékező-képességet. Enyhíti a fájdalmat. Orvosok alkalmazták a daganatok, a magas vérnyomás vagy az elmebetegségek gyógyítása során. Régóta ismert az is, hogy egyes operációk közben komolyzene szól a műtőben.

Elsőként Alfred Tomatis alkalmazta az osztrák zseni muzsikáját beszéd és kommunikációzavarokkal küzdő gyerekeknél Franciaországban. Azóta több száz olyan központ létesült a világon, ahol Mozart műveit gyógyító céllal hallgattatják beteg gyerekekkel. Legfőképpen olvasási, figyelem-összpontosítási és kommunikációs zavarok, valamint autizmus (kóros befelé fordulás) esetén.

1997-ben jelent meg az amerikai Don Campbell sikerkönyve, A Mozart-hatás, amely hozzájárult ahhoz, hogy egyre több helyen alkalmazzák a hangterápia módszereit.

 

******************************************************************************************************************

* SZÜLETÉS*

Hó! Nap, hold és csillagok, - ti mind,
kik ott mozogtok fent az égen,
figyeljetek, hozzátok szólok!
Egy új élet lépett közétek,
fogadjátok be, kérve kérlek!
Egyengessétek útját szépen, hogy elérjen az elsõ dombra.
Hó! Ti szél, felhõk, köd és esõ, - ti mind,
kik ott mozogtok fent a légben,
figyeljetek, hozzátok szólok!
Egy új élet lépett közétek.
Fogadjátok be, kérve kérlek!
Egyengessétek útját szépen, hogy elérje a másik dombot.
Hó, dombok, völgyek, folyók, tenger, ti fák, füvek, - ti mind a földön,
figyeljetek, hozzátok szólok!
Egy új élet lépett közétek.
Fogadjátok be kérve kérlek.
Egyengessétek útját szépen, hogy elérjen a harmadikra.
Hó! Madarak, kicsik, nagyok, kik repültök a levegõben!
Hó! Állatok, kicsik, nagyok, kik benn laktok az erdõ mélyén!
Hó! Bogarak, a fû közt mászók, a földbe bújók!
Figyeljetek, hozzátok szólok!
Egy új élet lépett közétek.
Fogadjátok be, kérve kérlek!
Egyengessétek útját szépen, hogy elérjen a negyedikre.
Hó! Mind az égben, - ti mind a légben, - ti mind a földön,
figyeljetek, hozzátok szólok!
Egy új élet lépett közétek.
Fogadjátok be, kérve kérlek!
Egyengessétek útját szépen, hogy végigmenjen a négy dombon.

-  Az omoka indiánok énekükben ezzel köszöntötték az újszülött gyermekeket.

(Fónagy István fordítása) 

a-ko-es-az-ember.jpg

Weöres Sándor: A kő és az ember
Rejtőzködnöm nem lehet.
Rejtőzködnöm nem lehet.
Elmentem a kősziklához,
hogy elrejtsem képemet.
szólt a szikla:
soha el nem rejtelek!
ó, szólt a szikla:
soha el nem rejtelek!
Rejtőzködnöm nem lehet
Szólt a szikla: megindulok,
eltiporlak, tágulj tőlem,
megindulok, eltiporlak,
tágulj tőlem, szólt a szikla.
Rejtőzködnöm nem lehet.
Elmentem a kősziklához,
ráhullattam könnyemet.
Szólt a szikla:
én is égek, szenvedek!
ó, szólt a szikla:
én is égek, szenvedek!
Rejtőzködnöm nem lehet.
Szólt a szikla: én is mennybe
mennék, mint te, én is égek,
én is mennybe mennék, mint te,
én is égek, szólt a szikla.
(Cseh Tamás - Bereményi Géza)
Csak mégegyszer gyere elö
A résböl, hol elbújtál, gyerekkorom,
Csak kö legyek, csak bogár legyek,
és engedj újra füveiddel játszanom.
Még egyszer csak bújj elö,
Vízben, kövek alatt rejtezö, félelmes, álmos korom,
ízekben, bör alatt rejtezö,
ékesen bújj elö, kö alatt rejtözködö.
 
Égö por a lábujjak között
és fényes füszálak közt csillogó üveg,
Iszap, ragacs és gyors vizek
és szégyen és sötétség és szédület,
Még lehet, hát bújj elö,
Vízben, kövek alatt rejtezö, félelmes, álmos korom,
ízekben, bör alatt rejtezö,
Fényesen bújj elö, kö alatt rejtözködö gyermekkorom.
Tág égbolt alatt,
Résben kövek alatt futó patak, futó vizek,
Még lehet, hát bújj elö, gyermekkorom.
 

                                                       levendula.jpg

Mert hűségesek mindhalálig,
isteniek egyedül a virágok,
egyszóval a növényi lét,
velünk szemben,kik jövünk és megyünk.

Világunk száraz keresztjére
gyönyörű dísznek elhelyezve,
tépett füzérként fölszegezve,
mi elkallódunk,ők hazatalálnak.
         
                                                                                    Pilinszky János: Mi és a virágok

 260429_222325267800084_100000678376164_729352_7491688_n.jpg

PÜNKÖSD - MENNYBEMENETEL 

 csillagok.jpg

 

http://www.youtube.com/watch?v=B3EU8rnzIVA&feature=player_embedded#at=30 

Mintha az Ég, csendben

Megcsókolta volna a Földet,

Hogy virágpompájában

Most már róla kelljen álmodnia.

/Eichendorff    Holdas éj /

*********************************************************************************************************

 

"Húsvét a rokonság látogatásának, a harago­sok fölkeresésének alkalmát is hozta. A ki­ben-kiben föltámadt Krisztus kért bocsána­tot ilyenkor a másiktól, s ő volt a megbocsá­tó is. "

                                                                                            /Molnár V József /


aldas-osztas.jpg

                  A Húsvét az égre van írva                       

A Húsvét kezdet. Kezdete annak a rendkívüli  40 napnak, mely  majd a  Mennybemenetel és Pünkösd ünnepéhez vezet el minket.

Ünnep, mely a Kozmoszhoz igazodik, nincs meghatározott időpontja. Az egész évbe íródik bele, és  mozog a naptárban március közepe és április közepe között - Alászállás, és Felemelkedés .

Akkor van Húsvét, amikor a négy nagy ritmus-  melyek életünk érdekében működnek - együtt "üléseznek".

 

A Nap megjárja útját az elmúlt tavaszi nap-éj egyenlőségből - egy teljes év alatt - a következőbe.

Majd a havi holdciklus is kiállja a próbát a Teliholdban, és Újhold lesz.

Azután  még egy Nagy -hét, egy heti ritmus kell.

És végül egy pillanat, egy nappal, melyet meg kell előzzön egy éjfél. S ekkor a feltámadást valóban lehet ünnepelni.

**********************************************************************************         

idea.jpg

                       A víz üzenetei                           

http://www.youtube.com/watch?v=aBuGpJsXJuQ 

***********************************************************************************

 

 " Bár érintésre kő, szemre víznek tűnik  "  /Szt .Jeromos/      

001-022.jpg

A háromszög az az egyetemes építőelem, melyből minden mértani alak levezethető. A kvarckristály kvantum építőköve egyenlő oldalú háromszögekből álló háromlapú gúla. Ez az alak a hármasság törvényének egyik legfontosabb megjelenítési formája. Mozgás csak három erő kölcsönhatásából jöhet létre. Két erő jelenléte tökéletes mozdulatlan egyensúlyhoz vezetne. A harmadik erő megjelenése változás, vagy mozgás formáját öltő reakciót eredményez. Ez a kölcsönhatás egyetemes törvény,melynek értelmében semmi sem maradhat mozdulatlan. A keresztény tanok az Atya, a Fiú, és a Szentlélek  Háromságára épülnek. A három egyesült, hogy megteremtse a mi világegyetemünket. A fizikában két hidrogén és egy oxigén atom kombinációja vizet hoz létre. A numerológiában a három a kezdet, a közép és a befejezés teljességének a száma.                   

***************************************************************************************************** 

Szivárvány havasán felnőtt rozmaring szál nem szereti helyét, el akar bujdosni. Ki kell onnan venni, új helybe kell tenni, ki kell onnan venni, új helybe kell tenni.

Beöltözöm hófehérbe, kedvességbe szelídségbe, szeretetbe megértésbe, nevetésbe , dalba, fénybe. Beöltözöm hófehérbe, kedvességbe szelídségbe.

Beöltözöm égszinkékbe, puha meleg ölelésbe, becsületbe tisztaságba, békességbe imádságba. Beöltözöm égszinkékbe, puha meleg ölelásbe.

Beöltözöm napsárgába, aranyszínű fénypalástba, igaz szóba, bölcsességbe, beöltözöm emberségbe. Beöltözöm napsárgába, aranyszínű fénypalástba.

Beöltözöm szivárványba, fenyőerdő illatába, csermelyeknek énekébe, had lehessek én a béke. Beöltözöm szivárványba, erdők mezők illatába.

http://www.youtube.com/watch?v=epYY4p57JGA 

fekete-hunyor.jpg

 

A fekete hunyor annyira korai, hogy az már későinek mondható, hiszen sokszor az előző évben, decemberben virágzik. Innen ered közkeletű elnevezése: Krisztus rózsája. Virága zöldesfehér, mely később pirosas árnyalatúvá válhat. Nevét fekete gyöktörzséről kapta.
 
 
 
 
 
 
 
Nagyon sajnálom, hogy az oldalakra reklám anyagok tolakodnak be, melyeket megszüntetni csak komoly ellenszolgáltatás fejében lehetne. Az ingyenesség  korlátozza a szép megjelenést. Remélem el tudunk ettől tekinteni, és a tartalmak értékét ez nem csorbítja.